Informasjon om planter

Jeg har laget endel informasjon om stueplanter som vi har dyrket frem over årene. Sammen med Magni har jeg en ambisjon om å lage et utfyllende beskrivelse av alle plantene vi har innendørs. Vi har laget en liste over disse plantene, og der finner du lenker for de plantene som vi har beskrevet.

Ikke hold oss ansvarlig for eventuelle døde planter du måtte ende opp med som følge av at du har fulgt våre råd! Vi er ikke professjonelle gartnere, og dette er synsing fra vår side, basert på hva vi har lest oss til. Ikke stol på noe som står her uten å dobbeltsjekke.

Her er en pekere til de plantene jeg har skrevet om:

I tillegg planlegger jeg å skrive om enkelte andre emner, som kortere artikler. Foreløpig er det bare en artikkel:
For de som er interessert i spesielle potteplanter og slikt, så har jeg laget følgende lenkeliste: