Corriculum Vitæ

Navn: Anders Christensen
Adresse: Frostaveien 6; 7043 Trondheim
Telefon: 73532848/91897181
E-mail: anders@pvv.org
Født: 21. juni 1965

Utdanning:
1981-1984: Arendal Gymnas, naturfaglig linje.

1984-1985: USK-kurs ved Hærens Samband (BSHSB), radiolinje. Tjeneste på Jørstadmoen i avdeling for uttesting av nytt kommunikasjonsutstyr (TADCOM).

1985-1994: Institutt for datateknikk og telematikk (IDT), Norges tekniske høgskole (NTH).

Erfaring:
sep 1986 - jan 1994: Studentassistent (ca. 5 timer pr. uke) i ``Orakeltjenesten'', SINTEF og NTHs veiledningstjeneste for studenter og ansatte.

1987 - 1993: Sommerjobber og timebetalt arbeide for ulike avdelinger innen NTH og SINTEF: drift av datautstyr, programmering, brukerstøtte og dokumentering.

1987 - 1993: Kursinstruktør for SINTEF RUNITs kursavdeling, for kurs innen områder som datakommunikasjon, C-programmering, Unix og MS-DOS. Pr. år omkring 3-6 kurs av 2-5 dagers varighet.

1988 - 1992: Studentassistentstilling (ca. 5 timer pr. uke) med drift av 20-60 Unix arbeidsstasjoner fordelt på tre studentarbeidsstasjonssaler; spesielt ansvar for koordinering mellom salene og mot andre dataressurser, og for utvikling av verktøy for dette.

feb 1994 - aug 1995: Ansatt SINTEF RUNIT, gruppe for systemintegrasjon. Arbeidsoppgaver er andre linjes drift; planlegging, utvikling og vedlikehold av verktøy for koordinering og automatisert drift; konsulentoppgaver.

aug 1995 - aug 1996: Ansatt Institutt for Datateknikk og telematikk (IDT) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Arbeidsområde er oppbygging av et programvarelaboratorium.

aug 1996 - nå: Ansatt Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI tidl. IDT) ved NTNU. Senioringeniør og leder for Teknisk gruppe.

Annet:
1987 Ukefunksjonær, programmerer i "Salget". En av to som utviklet og drev regnskapsdatabasen som ble brukt av "Salget" under UKA-87.

1989 Med å stifte "Programvareverkstedet" (PVV), med formål å skape et aktivt miljø blant datainteresserte studenter ved NTH.

1989 - 1991 Leder i PVV. Oppgaver omfattet kontakt med datamaskinleverandører og organisasjoner innen NTH for å skaffe datautstyr, lokaler og annet. Utarbeidelse og gjennomføring av et faglig aktivitetsprogram.

1993 - 1996 Datateknisk sakkyndig i 23 saker ved 11 politikamre i forbindelse med etterforskning av anmeldelser for svindel av teletjenester. Sakkyndigoppdrag var å gå igjennom beslaglagt datautstyr for om mulig å påvise funn som underbygget anmeldelsene.

Referanser:
Knut Lambrigt Vik; ITEA; NTNU; 7491 Trondheim; tlf 735-93047.
Karl Andrew Iversen; IME-fakultet; NTNU; 7491 Trondheim; tlf 735-94207.