Det står en-og-førti øl...

Sun, 24 Apr 2005


En fascinerende bok om spammere og anti-spammere. Den kan på det sterkeste anbefales, men ikke som en komplett og historisk korrekt fremstilling av spamming de siste fem årene. Den må heller oppfattes som en subjektiv fremstilling av hvordan en utenforstående journalist har opplevd spammere og anti-spammere. Personlig må jeg innrømme at selv ikke anti-spammerne fremstod entydig positivt i boka. Dersom jeg skal sammenfatte den i en setning, så må det være: "De samvittighetsløse spammerne og de kompromisløse anti-spammerne krangler så fillene fyker".

See more ...

postet klokken 11:33 | /reviews | permanent lenke | 0 kommentarer |


powered by blosxom