Om øl og bryggerier og øl-historie og sånt ...

Side 4/4: « 1 2 3 4

2004-10-17

Mytteri i Irak?

19 soldater i Irak (og her) har visstnok kollektivt nektet å utføre en ordre, og det har visstnok blitt håndtert som mytteri. Nå er det ingen grunn til å tolke dette som noe tidlig signal på snarlig kollaps i USA styrker i Irak. Det er nok mer et symptom på hvor dårlig organisert og utstyrt (i alle fall deler av) USA styrer der er.

Soldatene hadde visstnok nektet å transportere bensin til enheter. Et problem var at bensinen var blitt iblandet vann, og var blitt nektet mottatt av en annen enhet tidligere, derfor var det liten hensikt å forsøke å levere den til en ny enhet. I tillegg skulle de kjøre i konvoi med en fart på rundt 60 km/t, med kjøretøy som var utilstrekkelig armert, ikke i teknisk stand og dårlig bevæpnet, og uten luftstøtte.

Dette føyer seg inn i et mønster, der innsatsen i Irak virker ukoordinert og tilfeldig. Det synes som om de generelt er utilstrekkelig utstyrt, spesielt reservistene. Men alt dette er gammelt nytt. Det som er nytt nå, er at frustrasjonen er såvidt stor internt at soldatene går så langt som til å nekte å utføre de ordrene som er er farligst eller mest idiotisk. Jeg tror det er en trend som vil fortsette, men uten at det i praksis får noen konsekvenser annet ett gjentatte offentlige skittentøyvasker av dumme ordrer.

 

2004-09-09

Nye dokumenter om Bush

Så da har man kommet litt lengre i jakten på hvor George W Bush var mellom 1. mai 1972 og 30. april 1973. Til nå har det bare vært kjent at han var i Alabama, der han jobbet på en valgkampkampanje, og fra militærtjenesten (som han skulle avtjene ca en helg i måneden) finnes det ingen dokumenter annet enn noen bilder fra en tannlege. Så når det har vært reist spørsmål om han stakk av fra tjenesten, har det blitt besvart med "Jammen, han fikk jo en ærefull dimmitering fra tjenesten, da kan han ikke ha gjort noe galt. Har du noen indikasjoner på at han har gjort noe galt?" Problemet har vært at man ikke har noen indikasjoner på noe som helst -- har han ikke har gjort noe rett -- at han ikke har gjort noe som helst. Og der har saken vært strandet i ca 10 år. De har utlovet 10000 USD til den som troverdig kan stå frem og si at de så ham utføre militærtjeneste i Alabama, men ingen har gjort krav på denne dusøren. Men så, i går kveld på 60 minutes, viser det seg at de har funnet nye dokumenter, i rullene til en av Bush sine overordnede: Et dokument som beordrer ham til å ta en medisinsk undersøkelse (så kan kan beholde sin operative status som flyger). Dette fra forøvrig den første gang en slik medisinsk undersøkelse ville omfatte tester for narkotikamisbruk, som var på vei inn det amerikanske samfunnet på den tiden. Bush har alltid vært vag på spørsmål om bruk av kokain, og har svart på slike spørsmål med utsagn som "jeg ville ha passert sikkerhetsjekkingen i min fars administrasjon" fremfor et klart "nei, det har jeg ikke brukt". Clinton hadde evige problemer med en joint som han "ikke inhalerte fra", vil Bush få problemer med "stakk fra ett års militærtjeneste for ikke å bli tatt i å bruke kokain"? Dernest er et notat om som besvarer hans muligheter for å slippe tjenste, ett som beorderer ham på bakken og tar fra ham hans operative status, og til slutt ett der sjefen hans nekter å gi ham en god tjenesteuttalese til tross for "press". Vi har alltid "visst" at det var ild ifm Bush sin militærtjeneste, men her kommer det ut litt røyk.
 

2004-08-29

Tirsdag 3. august 2004

Det ser ut til at terroralarmen som gikk så høylytt på USAs vestkyst nettopp var bygget på gammel informasjon. Det er mange som har stilt spørsmålstegn ved om hensikten har vært å sabotere mediefokusen som ellers ville vært på John Kerry i kjølvannet av Demokratenes landsmøte. Det ser ut at man i forrige måned fant diverse materiale, (hvorav noe var åpent tilgjengelig på internett) hos personer tilknyttet al Qaeda i Pakistan. Det meste var gammelt, endog fra før 11. september 2001. Selv om Bush-administrasjonen insisterer på at det var nødvendig å øke beredskapen, vil de ikke si hvorfor. Hysj-hysj lyder det, og det er ikke vanskelig å tenke seg at dette var gjort av politiske grunner.

Olje-prisen har passert 44 USD pr fat. Den ser ut til å øke videre. Saudi-arabia har som siste OPEC-land gitt opp målet om en oljepris på mellom 22 og 28 USD, og mener nå at 35 USD er greitt. Flere og flere snakker om Hubberts peak, som er en teori som geologen M King Hubbert publiserte i 1957, og som sier at ved utvinning av ikke-fornybare ressurser som olje etter markedskreftene, vil produksjonen følge en klokkeformet kurve, der man kan påvirke hvor høy og hvor dratt-ut kurven er, men ikke klokkeformen og ikke integralet av kurven. Estimatene for toppen i verdensproduksjonen av olje varierer fra 2000-2030, med stadig flere som mener 2004 kan være toppåret. Etter Hubberts teori skal toppen etterfølges av en kraftig prisøkning. Vi får se, men jeg tror teorien ikke uten videre kan avvises.

 

2004-06-15

Stort terrorangrep i USA før november?

Stadig flere og flere peker på muligheten av et stort terrorangrep i USA før valget 2. november. Dette ville kaste fullstendig om på valget, og kanskje endog være grunnlag for å utsette eller avlyse valget. Det kan være litt vanskelig å snørr og barter i alle disse spådommene, men det ser i alle fall ut til at en lang rekke mer eller mindre eksperter holder mulighetene åpne, og at man mener at det endog vil være langt større enn angrepet 11. september 2001.

Det høres kanskje sært ut at terrorister skulle ville gjøre noe som helt klart ville gi Bush en (nødvendig?) boost for å vinne valget, men terrorister og haukene i 'terrorkrigen' lever i en slags symbiose. Terroristene er den ytre fienden som haukene trenger, og haukene er de makthaverne som terroristene trenger for å oppnå tilstrekkelig status og karma. Dette siste trenger en dypere forklaring. Når haukene slår tilbake etter et terrorangrep, slår de både bredt og sleivete. Angrepene på Afghanistan og Iraq er gode eksempler, og de var neppe spesielt hensiktsmessige for å ramme Al Qaida. Gjennom slik blind skyte-fra-hofta-reaksjon skapes det bare mer motvilje, som ender opp som mer karma og flere rekrutter hos terrorgruppene. Og på den annen side, uten terrorangrepene, ville agendaen til haukene falle fullstendig fra hverandre.

Nettopp derfor, ved at de lever i en slik symbiose, gjør at et terrorangrep i f.eks oktober 2004 med påfølgende gjenvalg av Bush ikke er utenkelig. For både terrorister og Bush-tilhengerne ville dette være langt fra noe worst-case-scenario.

Noe lignende skjedde i oktober 1980, da konservative støttespillere for nylig avdøde Reagan forhandlet under bordet med det revolusjonære prestestyret i Iran, om at de skulle beholde de amerikanske ambasade-gislene slik at president Carter skulle fremstå som veik, mislykket og handlingslammet. Nettopp dette inntrykket ble USA sittende igjen med, og Carter tapte valget mye på grunn av dette. I utgangspunktet skulle man vel ikke tro at Reagan ville ønske å støtte Iran med våpen og penger, og slett ikke at Iran ville ønske å få en beinhard hauk i det hvite hus. Men igjen, de lever i en slags symbiose, der ekstremistenes beste kort for å bli sittende er at også ekstremistene på den andre siden blir sittende.

 

Side 4/4: « 1 2 3 4