Om øl og bryggerier og øl-historie og sånt ...

2005-04-29

Dengang lo vi av dem ...

På sytti- og åttitallet var det en hel liten industri av litteratur for uthengning av Sovjetunionen og andre kommunistland. Historiene vi leste var så hinsides at vi lo av dem, ristet sjokkerte på hodene og innså at kommunismen snart ville bukke under pga at overskudd av ren idioti. Dessverre har jeg de siste årene sett nyheter fra vår egen vestlige verden som på ingen måte står tilbake for hva vi brukte som argument for at kommunismen var hinsides reparasjoner.

See more ...


 

2005-04-28

Bush W ... gjennom en psykologs øyne

Jeg leser en interessant bok for tiden. Den heter "Bush on the Couch", og er en fraudiansk headshrinker sitt forsøk på å analysere Bush på avstand, på grunnlag av beskrivelser, intervjuer, handlinger og annet.

Første kapittel handler om hans søsters død mens han var svært ung, og hva det gjorde med familien. Andre kapittel handler om hans antatte dysleksi og ADHD - som han begge benekter. Tredje kapittel handler om alkoholisme, som han benekter, selv om han innrømmer at han var nokså hard på flaska engang i tiden. Tredje kapittel er om religiøs fundamentalisme.

Forfatteren sammenligner hvordan en alkoholiker preger sin nære familie med hvordan Bush styrer nasjonen: benektelse av sin avhengighet, projisering av sine problemer, hangen til å dikte opp virkeligheten der det passer seg, sterk motvilje mot avvik fra de innarbeidede rutinene, ønske om at intet skal være endret i forhold til en husket gullalder en gang i fortiden, de enkle formelaktige trossetningene, og en egen evne til å få omgivelsene til å "gå på eggeskall" for ikke å irritere alkoholikeren inn i et anfall. Videre reiser han spørsmålet om Bush virkelig er tørrlagt.

Videre forklarer hans Bush sin opptreden på bakgrunn av ADHD og dysleksi, der han mener å kunne begrunne skråsikkerheten, det enkle verdensbildet, de korte men intense arbeidøktene, motviljen mot å gå i dybden, det at han stoler på magefølensen, motviljen mot å lese aviser, referater og notater, selvrettferdigheten, innedelingen av verden i Godt og Ondt, og en rekke andre faktorer.

Det hele er fascinerende, selv om jeg ikke er i stand til å vurdere det. Likevel virker det som forfatteren beskriver handlingsmøsteret til Bush, også det som har skjedd etter at boka kom ut - et kvalitetstegn. Boka skremmer vannet av meg, og jeg har mer eller mindre bestemt meg for å lese den om igjen om noen måneder. Boka anbefales for alle.

 

2005-04-19

Så ble det Ratzinger allikevel, da ...

Jeg ville lyve om jeg sa at dette var favoritten min. Ratzinger som pave er vel en av de verre utfallene. Det blir "business as usual" og ikke noe tøvær. På det annen side blir det sikkert ikke så veldig mye verre enn det allerede er.

See more ...


 

Blir det oljemangel eller ikke...?

For en stund siden leste jeg en artikkel som gav meg en åpenbaring og som fikk meg til fullstendig å endre syn på om og når det blir oljekrise. Tidligere har jeg alltid ment at om oljeforbruket går over oljeproduksjonen, så vil det hele finne en ny balanse etter en prisjustering. Det er nok olje, og selv om den blir dyr og mange vil måtte omprioritere i livene sine, vil det være en prosess som går tilstrekkelig sent til at det ikke blir katastrofalt.

See more ...


 
To bruksområder - lagt inn av Gustav -
Mangelen på olje er, slik jeg ser det, to ulike problemer. Det største er at vi, som du sier, har en oljesmurt (og/eller oljebasert) økonomi. Endres oljeprisen (og dermed energiprisen) drastisk påvirker dette mye mer av verdensøkonomien enn bare det som opplagt er basert på olje. Det andre problemet er om man noensinne vil gå tom for olje. Her fungerer, så vidt jeg kan se, prinsippet om tilbud og etterspørsel. Det vil bestandig være mulig å skaffe olje som råvare til viktige varer, men prisen vil kunne bli så høy at det ikke er som energikilde den vil være av interesse.
Bare delvis enig - lagt inn av Anders Christensen -
Jeg er enig med deg i første moment, men andre moment er bare delvis korrekt. Det er ikke feil at markedsmekanismen vil virke og regulere tilbud og etterspørsel. Men i tillegg er det en annen mekanisme: når det koster mer (i kalorier) å utvinne en liter olje enn det den literen med olje (målt i kalorier) kan gi, da er det ingen som kommer til å utvinne den literen. Det spiller ingen rolle hva eventuelle kjøpere er villige til å betale i penger, det svarer seg ikke å utvinne den. Følgelig kan vi oppleve at det er nok olje i reservoarene, men det lønner seg ikke å utvinne den til noen pris. Unntaket her gjelder olje som brukes til annet enn energi: smørmidler, basis for plastprodukter og slikt.