«  Hvordan lyve med data   |  Bidrag til vørterølet historie  »

2010-09-02

De andre arnoldusene

Når jeg først har dykket ned i St. Arnold av Metz, så kan jeg like gjerne liste kortfattet alle de andre Arnold-helgnene, så man lettere kan differensiere mellom de ekte øl-arnoldene og de andre arnoldene.

Så finnes det en rekke andre helgener med navn Arnold, men de er vanligvis såvidt nært opp til vår tid, at de ikke forveksles med øl-arnoldene, det vil si med St. Arnold av Metz eller Arnold av Soissons.

/beer | permanent link (2 writeback) | edit


edit this entry...


If you want to send TrackBack ping... [POST by Bookmarklet]

(text from here to the ping url)

(e.g. http://.../....trackback)