Referat fra idedugnad om ølklubb i Trondheim

Tilstede: Andrew Iversen, Kolbjørn Barmen, Steinar Knutsen, Hanna Moa, Øystein Viggen, Ingvar Kolberg, Magni Onsøien, Anders Christensen (Har jeg glemt noen? Øyvind Grønnesby m.fl kom etterhvert.) Det var ønske om åpent medlemskap, dvs ikke et lukket medlemskap med internrekruttering av nye medlemmer og et maksimumsantall for antall medlemmer (som ikke er helt uvanlig i endel norske ølklubber).

Ølklubben må være uavhengig av serveringssteder, av utsalgssteder og av bryggerier. Det er ikke dermed sagt at man ikke kan ha et mer spesielt forhold til (og frekventere oftere) enkelte steder. Men man skal ikke ha en enkelt stampub.

Det er et underliggende mål for klubben å se på øl i hele det bredde, fra brygging til konsumering, og for alle typer øl, selvfølgelig også de som ikke kommer inn under renhetsloven. Øl fra hele verden er fokus.

Aktiviteter for ølklubben omfatter slike ting som minst seks årlige turer eller ekskursjoner, månedlige sammenkomster, samt andre arrangementer som juleølsmaking, blindtestkvelder, foredrag osv. Arrangementene bør være åpne sålenge det ikke er spesielle grunner for noe annet (f.eks når man må være lukket selskap). Turer og sammenkomster bør ordnes på enkleste måte, ved at klubben bestemmer mål og legger reiseplanene, men slik at den enkelte selv ordner med og betaler for reise og evt overnatting - generelt etter forslag fra reiseplanen.

Det er ønskelig å inngå samarbeid med andre foreninger og klubber med omtrentlig sammenfallende interesser. Spesielt er det interessant å knytte seg til Norøl (og CAMRA ble nevnt). Det er også veldig interessant å ha nær kontakt med andre foreninger i vårt utvidede nærområde (som vi definerer til Trøndelagsfylkene, Nord-Møre og Jämtland). Det kan være aktuelt med gjensidige besøk, felles turer etc. Klubben bør arbeide for å opprette slike kontakter.

Medlemskontingent ble diskutert, men det var uenighet mellom de som ville ha en høy kontingent for å kun tiltrekke seg de mest interesserte, og de som ville ha en lav kontingent og en forening med lite midler, der aktivitetene ble betalt av medlemmene on-the-go. De to tallene som oftest ble nenvt var 500,- og 50,-.

Klubbens navn ble det ikke noen enighet om. Det ble poengert at man ikke bør velge et geografisk navn som gjør at noen føler seg ekskludert. Forslag om navn er noe som alle oppfordres til å komme med, og som interimstyret må jobbe med.

Det opprettes et interimstyre. Personene som har sagt seg villige til å sitte i dette er Anders Christensen, Kolbjørn Barmen, Ellen Solberg, og Øyvind Grønnesby. Interimstyret kan evt utvides etterhvert dersom det er behov for det.

Det var stor enighet om at det må lages en logo. Dette er en oppgave som interimstyret må ordne.

Klubben bør også skaffe seg et Internett-domene og en portal, helst før stiftelsesmøtet. Videre bør det etterhvert skaffes T-skjorter og Ølglass, men det var uklart om dette skulle ordnes gjennom cafe-press eller tilsvarende.

Interimstyrets oppgaver fremover er å utarbeide vedtekter (som bør være godt gjennomtenkte), utarbeide et budsjett, utnevne valgkomite, bleste blant interesserte mulige medlemmer, lage medlemskort, arrangere stiftelsesmøte (som er estimert til å skulle være i november). Interimstyret kan også igangsette endel av aktivitetene som klubbens egentlige styre bør vedlikeholde: turer, nyhetsbrev, Internettportal, epostliste.

Det ble diskutert om man bør ha medlemsgrense for medlemskap i klubben, og hva denne evt skal være. Konsensusen så ut til å ende på en aldersgrense på 18 år.

Det ble forelått at styret burde inneholde følgende roller: Leder, nestleder, turansvarlig, ambassadør, kasserer, sekretær. I tillegg kommer valgkomite og revisor.

Av oppgaver som klubben bør ta tak i - organisert av styret - er å lage en pub-guide for lokalområdet, samt kanskje en oversikt over hvor man får tak i hvilke øl (i alle fall for de litt mindre vanlige ølmerkene.)